Miljömätningar i mark, vatten och luft

Miljömätningar i mark, vatten och luft In Situ - Din kompletta leverantör av mätteknik

Miljömätningar i mark, vatten och luft

In Situ är ett innovationsinriktat företag som utvecklar och levererar nyckelfärdiga mätsystem för miljömätningar i mark, vatten och luft.

Vi är en komplett leverantör av mätteknik och våra produkter och tjänster är baserade på världsledande teknologi och har framtagits i nära samverkan med kunder, leverantörer och forskningsinstitut.

När kunders kravspecifikationer inte kan tillgodoses av på marknaden befintliga produkter utvecklar vi även egna produkter och lösningar. Hit hör bland annat vår digitala datalogger, varianter av tillförlitliga strömförsörjningssystem och strålningsskydd.


Company presentation in English

Senaste nytt från In Situ

Läs om In Situs samarbete med Cue Dee

I CueBits Magazine från december 2015 går det att läsa om Cue Dee...

2016-03-17 Läs mer »

Tidigare nyheter

In Situ introducerar ett nytt elverk på 3,2kW

Elverket är byggt kring samma ram som de vanliga på 2,3kW generat...

2015-09-29 Läs mer »

Vår senaste referens

Styrsystem för bevattning av kol i Nederländerna

In Situ har levererat ett styrsystem för bevattning av kol i Nede...

2015-09-29 Läs mer »
Natural PowerNatural Power MTUH Mast- och tornunderhållMTUH Mast- och tornunderhåll PrimepowerPrimepower WeatherHawkWeatherHawk